۱۳۹۸/۴/۲۲

اِستنطاق

اوراتوریو در یازده سرود
Die Ermittlung
Oratorium in elf Gesangen
نویسنده: پتِر وایس
(Peter Weiss)
مترجم: فرامرز بهزاد
چاپ متن آلمانی: زورکامپ 1965
چاپ اوّلِ ترجمه‌ی فارسی: انتشارات خوارزمی 1360
قطع رُقعی، 313 صفحه

۱۳۹۸/۳/۲۸

مقدّمه‌ی دوم


یکچندی خیلی خوشحال بودم و خیلی خوش گذراندم. این چند سال آنقدر اینطرف و آنطرف مطلبِ چِرت دیدم و خواندم و نصفهنیمه رها کردم که نگو! از جمله چیزهایی که حالا بهتر از گذشته آموختهام، این است که چه چیزهایی را نخوانم؛ برای چه چیزهایی وقت نگذارم؛ به کدام حرفها و کسان اهمیت ندهم، و چه چیز برایم جدی و چه چیز غیرجدی است. 

میخواستم اینجا را ترک کنم و جایی دیگر از نو شروع کنم، ولی دیدم زحمت دارد. بنابراین همینجا ادامه میدهم.

۱۳۹۳/۱۰/۱۳

ریشه‌های رومانتیسم

ریشه‌های رومانتیسم
نویسنده: آیزایا برلین
مترجم: عبدالله کوثری
ناشر: نشر ماهی
سال انتشار: 1385
قطع رقعی، جلد سخت
5500 تومان

۱۳۹۳/۳/۳۰

Revelation: Variety of Translations

در این یادداشت، به دو برگردان ِ فارسی و دو ترجمه‌ی انگلیسی از فصل ِ اول ِ کتاب ِ مکاشفه می‌پردازم. ترجمه‌ی نخست ِ فارسی، ترجمه‌ی رابرت بروس، مشهور به ”ترجمه‌ی قدیم“ (1895)، و ترجمه‌ی دوم، کار ِ پیروز سیار با عنوان ِ «عهد ِ جدید» (1387، نشر نی)، و بر اساس ِ جدیدترین ویرایش ِ روایت ِ فرانسه‌ی «کتاب ِ مقدّس ِ اورشلیم» (1999) انجام شده‌است. ازآن‌جاکه من فرانسه نمی‌دانم، در نگاه به ترجمه‌ی سیار ترجمه‌ی "جدید" ِ انگلیسی ِ «کتاب ِ مقدّس ِ اورشلیم» NJB (New Jerusalem Bible) (1985) را مدّ ِ نظر خواهم‌داشت. این ترجمه بر خلاف ِ ترجمه‌ی انگلیسی ِ پیشین ِ کتاب ِ مقدّس ِ اورشلیم Jerusalem Bible (1966) که در مواردی از روایت ِ فرانسه‌ ترجمه شده‌بود، مستقیم از متن ِ عبری، آرامی و یونانی برگردانده شده‌است (طبق این منبع و این منبع). ترجمه‌ی دیگر ِ انگلیسی نسخه‌ی ESV (2007) است که در این‌جا معرفی‌اش کرده‌ام.

۱۳۹۲/۱۲/۱۶

Revelation: Introduction - 3


دسته‌ای دیگر از تفسیرهای کتاب مکاشفه ”آینده‌گرا" (futurist) نام گرفته‌اند چرا که این کتاب را در درجه‌ی نخست پیش‌گویی ِ وقایع ِ آخرزمان تلقی می‌کنند. برای نمونه تا پایان ِ قرن ِ دوم ِ میلادی، آیه‌ی دوم ِ باب بیستم ِ مکاشفه [1] بر کسانی که هزاره‌گرا/هزاره‌ای (millennialists) خوانده می‌شدند تأثیر ِ زیادی داشت، که به دنبال استقرار سلطنت ِ هزارساله‌ی خدا بر زمین بودند. برخی الاهی‌دانان ِ کلیسای کاتولیک در قرن ِ شانزدهم نیز در واکنش به تفسیر ِ پروتستان‌ها از کتاب ِ مکاشفه، بر معنای آینده‌‌گرای کتاب تأکید می‌کردند. در قرن ِ بیستم و بیست‌ویکم، در برخی اَشکال ِ انتظار ِ معاد در امریکای شمالی، کتاب ِ مکاشفه را نوعی طرح ِ مشروح ِ وقایع ِ آخرزمان تلقی کرده‌اند.