۱۳۹۲ آذر ۹, شنبه

The Wire

سریال ِ سیم The Wire سرگرمی ِ چند وقت ِ اخیر-ام بود. سریال ِ خوبی بود با اپیزودهای طولانی؛ حدود ِ پنجاه ساعت در پنج فصل. فصل ِ اول و دوم را با علاقه‌ی‌ بیش‌تری دیدم. فکر کنم فصل‌های اولیه بهتر بودند. به انتخاب ِ من، به‌ترین قسمت، اپیزود ِ یازده فصل ِ دوم، نمایشی فوق‌العاده است.