۱۳۹۲ تیر ۵, چهارشنبه

۱۳۹۲ تیر ۲, یکشنبه

Revelation: Introduction

لینک ِ بخش ِ نخست
مکاشفه از جهات ِ مختلفی متن ِ متفاوتی است. به عنوان ِ تنها نمونه‌ی متن ِ اپوکالیپتیک ِ عهد ِ جدید عمیقاً وام‌دار ِ ایده‌های اپوکالیپتیک ِ یهودی ست. فرشته‌شناسی (angelology)، صداهای ِ ملکوتی، و پرداختن به امور ِ پنهان همان چیزهایی هستند که در مکاشفات ِ یهودی نظیر ِ دانیال، کتاب ِ چهارم ِ عذرا (2 Esdras)، کتاب دوم ِ اینوک 2 Enoch، و مکاشفه‌ی ابراهیم (apocalypse of Abraham) می‌یابیم. این متن نوع ِ متمایزی از پیش‌گویی را نشان می‌دهد که مشابه ِ دیگر متن‌های مکاشفه‌ای، اما از جهات ِ مهمی متفاوت ِ از آن‌ها ست. چنان‌که بعضی از شارحان ِ قرن‌های گذشته گفته‌اند، باب ِ 5 ِ کتاب نشان از یک جهش در تفکرات ِ اپوکالیپتیک دارد که منشأگرفته از انجیل است. (3)