۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

The Hobbit - 2

همچنان هابیت را به ارباب ِ حلقه‌ها ترجیح می‌دهم اما می‌دانم که تنها گروه ِ اندکی از خوانندگان ِ امروزی با من هم‌نظر اند. فانتزی ِ حماسی ِ تالکین اثری اخلاق‌زده، و سبک ِ نوبایبلی-اش مصنوعی و توخالی است. شاید هابیت چون به شیوه‌ی داستان‌های پریان ِ بچه‌ها آغاز می‌شود دل‌پذیرتر از ارباب ِ حلقه‌ها ست.