۱۳۹۲ فروردین ۵, دوشنبه

ترجمه‌های کتاب مقدّس

[T]hat the Bible holds a unique status in the religious history of the Western world is obvious enough; what is less obvious, but no less true, is that it holds an equally unique status in literary history and even what might be called our collective cultural psyche. To begin with, we owe to it much of our notion of what constitutes a ‘book’. (Jasper and Prickett 1999: 2)
The Blackwell companion to the Bible and culture / edited by John F. A. Sawyer.

۱۳۹۱ اسفند ۲۸, دوشنبه

Breaking Bad - Season 1

مقدمه: یکی-دو سال پیش نویسنده‌ی گم‌نامی که رمان‌های-اش خواننده را کله‌پا می‌کند، ادعا کرده بود که «سریال‌ها با رمان‌ها قابل ِ مقایسه ‌اند» و مشخصن از چند سریال ازجمله "وایر"، "سوپرانوس"، "مَد مِن" و "برکینگ بد" نام برده بود. دوست دارم بخش‌هایی از نوشته‌های آن نویسنده‌ی گمنام و دیگر نویسندگان را با بخش‌هایی از فصل ِ اول ِ برکینگ بد مقایسه کنم تا عیار ِ آن مدعا معلوم شود. فارغ از گفته‌های نویسنده، سعی می‌کنم نگاهی شخصی به سریال داشته باشم بنابراین از معلومات ِ دیگران استفاده نمی‌کنم، هرچند باید اعتراف کنم بدون ِ کمک ِ نقدهای معتبر (غیرفارسی)، نمی‌توان تحلیل ِ خوبی از فیلم‌های ِ تله‌ویزیونی و سینمایی داشت. با بعضی از عام‌ترین ویژگی‌های داستانیِ سریال‌ها شروع می‌کنم: طرح و شخصیت‌پردازی.