۱۳۹۱ دی ۲۲, جمعه

Elie Wiesel’s Night

Elie Wiesel’s Night
New Edition
Edited and with an introduction by Harold Bloom
Date printed: May 2010
198 pege
کتاب ِ «شب ِ ایلای ویزل» یکی از کتاب‌هایی ست که زیر ِ نظر ِ "هَرولد بلوم" و جزو ِ مجموعه‌ی «تفسیرهای انتقادی مدرن» در سال ِ 2010 منتشر شده است. این کتاب با مقدمه‌ی کوتاهی از بلوم، و در ادامه مقالاتی از نویسنده‌های مختلف، رمان ِ «شب» را در کنار ِ اشاره‌هایی به دیگر آثار ِ ویزل به شیوه‌های مختلفْ و از دیدگاه‌های گوناگون بررسی می‌کند. فعلن تنها دو مقاله از کتاب را خوانده‌ام و در این پست تنها به مقدمه‌ی بلوم می‌پردازم.

۱۳۹۱ دی ۱۲, سه‌شنبه

پناه بر رؤیا

سال ِ دوهزارودوازده هم‌چون بسی سال‌های دیگه مردمانی در هزار گوشه‌ی زمین، منتظر ِ تحقق ِ روایت ِ ”پایان“ بودند. انتظار ِ زیر و رو شدن ِ دنیا رؤیای کسانی ست که چشم‌انداز ِ دور و نزدیک رو مه‌آلود می‌بینن. از متون ِ مقدس و نامقدس ِ باستان تا متن‌های کوتاه و بلند ِ مدرن، روایت ِ پایان و رؤیاپردازی درباره‌ی آرزوهای ناممکن همیشه مضمون ِ متن‌ها بوده. روایت ِ ادبی و اسطوره‌ای چه‌قدر قدرتمنده؟ ادبیات، پناه‌گاه ِ ناامیدها س؟ جولان‌گاه ِ رؤیاپردازی ِ امیدوارها س؟ شاید هم «سکونت‌گاه ِ کوچک ِ حرف‌ها». من با این یکی موافق‌تر ام. اتاقکی مثل همان اتاق ِ هوگوی اسکورسیسی که تصویرهای رؤیایی مِلییس تو-ش پرواز می‌کردن. اتاقی برای جریان ِ سیال ِ حرف‌ها.