۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

Exodus 3-4: The burning bush

یادآوری:
در دنبالهی فصل ِ دوم، موضوع ِ بحث ِ نویسنده بوته‌ی مشتعلی ست که موسا در کنار ِ کوه ِ حوریب یا سینا دید. شیوه‌ی نویسنده‌ در برخورد با موضوع، طرح ِ مقدماتی ِ آن، سپس ارائه‌ی مختصر ِ مواجهه‌ی افراد و دیدگاه‌های متعدد و گوناگون در دوره‌های تاریخی ِ مختلف با آن است. نقل ِ انواع ِ مواجهاتْ از زمان ِ باستانْ می‌آغازد تا به دوران مدرن و خوانش‌های غیرمذهبی برسد. به‌عنوان ِ مقدمه، ابتدا چند خط از کتاب ِ خروج درباره‌ی بوته‌ی مشتعل را بخوانیم.

۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

Exodus 3-4

 
فصل ِ دوم ِ کتاب ِ «خروجْ در طول ِ قرون»، به تفسیرهای متفاوت ِ مفسران و مخاطبان ِ دوره‌های مختلفْ از باب ِ 3 و 4 ”خروج“ می‌پردازد. یادآوری می‌کنم که رویارویی ِ کتاب ِ حاضر با کتاب ِ مقدّس مبتنی بر این ایده است که کانتکست‌هایی که کتاب ِ خروج در آن‌ها خوانده شده و به کار رفته، معنای کتاب را دگرگون کرده است. اهمیت ِ کانتکست‌ها کم‌تر از اهمیت ِ معنای ِ اوریجینال ِ جمله‌های تورات نیست.