۱۳۹۰ فروردین ۱۹, جمعه

بوطیقای نثرپژوهش‌هایی نو درباره‌ی حکایت

نویسنده: تزوتان تودوروف

مترجم: انوشیروان گنجی‌پور

ناشر: نشر نی، 1389

قطع رقعی، 259 صفحه

4000 تومان

«بوطیقای نثر»  ِ تودوروف، شامل ِ نـُه مقاله در بررسی و در شیوه‌ی بررسی ِ برخی از انواع ادبی، و به منظور تشریح ِ شیوه‌ی بررسی ِ ساختاری ِ آثار است. یادداشت ِ حاضر و یادداشت‌های ِ دیگری که در حاشیه‌ی این کتاب می‌نویسم، بیش‌تر برای فهم ِ این مقاله‌ها ست. این نکته‌ی واضح را باید تذکر داد که در مواجهه با یک متن ِ تئوریک، اولویت ِ نخست ِ مخاطبْ درک ِ درست ِ نظریه، و بعد سعی در کاربرد ِ آزمایشی و احیانن حرفه‌ای آن است. من توی همان گام ِ اول گیر کرده‌م. وقتی برگردان ِ مترجمان ِ ایرانی از یک متن‌ ِ مشابه ِ تئوریک از زبان ِ فرانسه یا انگلیسی آن‌چنان متفاوت است که برداشتی متفاوت را تولید می‌کند، چه‌طور می‌توان ادعای درک ِ نظر ِ مؤلف را داشت؟