۱۳۸۸ دی ۲۹, سه‌شنبه

کتاب مقدّس (24)

باب 29
لابان، یعقوب و زنانش
در باب پیش خواندیم، که یعقوب به توصیه‌ی ِ پدر، برای ِ زن‌گرفتن، به سوی ِ فدان ِ اَرام حرکت کرد. برخورد ِ اتفاقی ِ یعقوب با همسر ِ آینده‌اش، شباهت ِ زیادی به برخورد ِ خادم ِ اسحاق با رفقه (همسر ِ آینده‌ی اسحاق) در باب 24 دارد.

۱۳۸۸ دی ۱۵, سه‌شنبه

کتاب مقدّس (23)

باب 28
1 و اسحاق، یعقوب را خوانده، او را برکت داده، و او را امر فرموده، گفت: «زنی از دختران کنعان مگیر. 2 برخاسته، به فَدّان اَرام، به خانۀ پدر ِ مادرت، بتوئیل، برو و از آنجا زنی از دختران لابان، برادر مادرت، برای خودت بگیر.