۱۳۸۸ آذر ۲۹, یکشنبه

کتاب مقدّس (22)

باب 26
اسحاق در جرار
این باب، با وقایعی تکراری، و جمله‌هایی تکراری، نوعی بازنویسی و تکرار ِ حکایت ِ «ابراهیم در جرار» است که در باب بیست آمده بود. همان اتفاقی که برای ابراهیم و زوجه‌اش افتاد، در این‌جا برای اسحاق رخ می‌دهد. بعضی از شخصیت‌های ِ این حکایت نیز همان شخصیت‌های ِ قبلی اند، به اضافه‌ی ِ مقداری جزئیات ِ متفاوت و کم‌اهمیت. بخش ِ جالب ِ ماجرای ِ اسحاق در باب ِ 27 اتفاق می‌افتد.