۱۳۸۸ تیر ۱۸, پنجشنبه

نظریۀ ادبیات

Theory of Literature
Austin Warren
نویسنده‌گان: رنه ولک، آوستن وارن
مترجمان: ضیاء موحد، پرویز مهاجر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
چاپ دوم 1383
قطع وزیری، 418 صفحه
2700 تومان

۱۳۸۸ تیر ۱۶, سه‌شنبه

کتاب مقدّس (15)

باب 18شفاعت ابراهیم
از آیه‌ی 16 باب هجده، حکایت ِ معروف ِ «سُدُوم و عَموره» (Sodom and Gomorrah) آغاز می‌شود. مردانی (فرشته‌گانی) که به دیدار ابراهیم رفته بودند، تا به او وعده‌ی بقای نسل بدهند، در ادامه‌ی سفرشان به شهر سُدوم می‌روند: