۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

کتاب مقدّس (14)

باب 18
دیدار سه فرشته
و خداوند در بلوطستان ممری، بر وی ظاهر شد، و او در گرمای روز به در خیمه نشسته بود. 2 ناگاه چشمان خود را بلند کرده، دید که اینک سه مرد در مقابل او ایستاده‌اند. و چون ایشان را دید، از در خیمه به استقبال ایشان شتافت، رو به زمین نهاد 3 و گفت: «ای مولا، اکنون اگر منظور نظر تو شدم، از نزد بندۀ خود مگذر. 4 اندک آبی بیاورند تا پای خود را شسته، در زیر درخت بیارمید، 5 و لقمۀ نانی بیاورم تا دلهای خود را تقویت دهید و پس از آن روانه شوید، زیرا برای همین، شما را بر بندۀ خود نظر افتاده است.»

۱۳۸۸ خرداد ۱۲, سه‌شنبه

کتاب مقدّس (13)

سِفر ِ پیدایش
باب 17عهد ختنه
نمادها اجزایی از زندگی ِ بشرند که سابقه‌ی دراز و نامعلومی دارند. نمی‌دانم استفاده‌ی آگاهانه از نمادها از کِی بین ِ ابنای ِ بشر رایج شده، اما ”نمادسازی“ از یک دیدگاه، تزیین ِ واقعیت، و یک حرکت ِ هنرمندانه است.