۱۳۸۸ خرداد ۳, یکشنبه

کوه ِ جادوکوه جادو نویسنده: توماس مان

مترجم: حسن نکوروح

 چاپ اوّل، دوره‌ی دو جلدی، انتشارات نگاه، 1368

قطع رقعی، 903 صفحه قیمت روی جلد: 1000 تومان

۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

کتاب مقدّس (12)

باب 16
هاجر و اسماعیل
و سارای، زوجۀ ابرام، برای وی فرزندی نیاورد. و او را کنیزی مصری، هاجر نام بود. 2 پس سارای به ابرام گفت: «اینک خداوند مرا از زاییدن باز داشت. پس به کنیز من در آی، شاید از او بنا شوم.» و ابرام سخن سارای را قبول نمود.