۱۳۸۷ دی ۵, پنجشنبه

کتاب مقدّس (6)

حکایت ِ نوح، از وسط ِ باب ششم ِ سِفر پیدایش آغاز می‌شود:
9 این است پیدایش نوح. نوح مردی عادل بود، و در عصر خود کامل. و نوح با خدا راه می‌رفت. 10 و نوح سه پسر آورد: سام و حام و یافث.

۱۳۸۷ آذر ۱۵, جمعه

کتاب مقدّس (5)

باب پنجم: از آدم تا نوح
این است کتاب پیدایش آدم در روزی که خدا آدم را آفرید، به شبیه خدا او را ساخت،2 نر و ماده ایشان را آفرید. و ایشان را برکت داد و ایشان را «آدم» نام نهاد، در روز آفرینش انسان.