۱۳۸۶ خرداد ۶, یکشنبه

در غرب خبری نیست

در غرب خبری نیست
اریش ماریا رمارک (1898-1970)
مترجم: سیروس تاج‌بخش
ناشر: ناهید، چاپ چهارم 1385، 255 صفحه
 2500 تومان
 
نویسنده‌ی این اثر، یک آلمانی است و کسی است که در جنگ اول در جبهه‌ی غرب حضور داشته و داستان، روایتِ آن حضور و تجربه است. راویِ داستان اول شخصِ مفرد است و داستان نوعی وقایع نگاری است با تغییرات و دخالت‌های داستانی.موفقیتِ این داستان به توصیفاتِ دقیق و صمیمانه‌ای است که از زبانِ راوی درباره‌ی جنگِ اول جهانی می‌‍شنویم. دانش‌آموزانِ هجده نوزده ساله‌ای که از سرِ کلاس‌های دبیرستان و تحت تاثیرِ یک دبیرِ حقه باز و جاهلِ تاریخ، به جبهه‌ی جنگ می‌‍روند معلوم است چه شرایطی خواهند داشت. راوی بارها مي‌گوید که نمي‌‍دانستیم به کجا می‌‍رویم. و بارها می‌گوید: اگر قرار بود ما را به جنگ و کشت و کشتار بفرستند معلوم نیست فیزیک و زبان فرانسه و ... به چه دردمان می‌‍خورد؟

۱۳۸۶ اردیبهشت ۲۲, شنبه

دوستِ باز يافته

دوست باز یافته
نوشتهی: فرد اولمن ( 1901ــ 1985)
ترجمهی: مهدی سحابی
نشر: تهران، ماهی، چاپ اول1386،112 صفحه (قطع جیبی)
قیمت: 1200 تومان
 
با سپاس به مهدی سحابی